Men jag då? – Att förlora sig själv som anhörigvårdare är en bok skriven av Karin Rex Svensson. Det är en personlig och avslöjande berättelse om en allvarlig stroke som drastiskt förändrar tillvaron för båda parter i ett äktenskap. Men till skillnad från andra böcker är perspektivet helt och hållet anhörigvårdarens. Berättelsen präglas av kärlek, okunskap om sjukdomen, bristande information från vård och omsorg samt en envis kamp för att få en dräglig tillvaro tillsammans. Det här är en angelägen bok, som många anhöriga kan känna igen sig i. Berättelsen har mycket att ge för dem som arbetar i vården och omsorgen, men även för beslutsfattare om de tar sig tid att lyssna och förstå vilken resurs anhöriga är och också inse deras behov av information och stöd för att de ska orka i längden. Beställ boken direkt från författaren via E-post Pris: 100 kr plus porto

Stroke – och sedan…? har Marie Svendenius skrivit. Det är en berättelse utifrån att hennes man fick stroke vid 66 års ålder. ”Mitt syfte med boken är att underlätta livet för alla anhöriga till svårt sjuka som har det tungt och ofta känner sig ensamma. Vart ska de vända sig med alla sina frågor? Vem ansvarar för vad? I över fem år har jag försökt att få svar. Jag har frågat om bland annat varför Håkans utevistelser är så få, varför han inte kan få en elektrisk rullstol, hur han ska få bästa möjliga vård/rehabilitering, hur han ska få en god man, hur färdtjänsten/sjukresor fungerar och varför inte fysioterapeuten och arbetsterapeuten på Håkans boende kan behandla honom. Boken ger svar på många frågor. Den är full med råd.” Boken kan du beställa i webb-butiken.

Till butiken