Till innehåll på sidan

Stroke mitt i livet

I Sverige får cirka 25 000 personer stroke varje år, en person var 20:e minut. Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år, men hela 20 procent är under 65 år. Det innebär att cirka 5000 personer får Stroke Mitt I Livet varje år, ungefär ett fotbollslag inklusive avbytare varje dag!

Gemensamt behov av gemenskap

SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder. I Strokeföreningen kan ni träffas och göra saker tillsammans och samtala om det som känns angeläget, vad händer med mig nu, kan jag återgå i arbete, att vara förälder och få stroke och allt som man funderar över. Tillsammans kan ni peppa och stötta varandra.

SMIL verksamhet i strokeföreningarna 

I flera av Strokeföreningarna finns det verksamhet för de som får en stroke i arbetsför ålder. Nedan finner ni en lista på de föreningar som har SMIL-verksamhet (kommer kompletteras löpande)

  • Gävle 
  • Göteborg
  • Linköping
  • Malmö
  • Motala/Mjölby
  • Stockholm
  • Umeå

Finns det ingen SMIL-grupp där du bor kanske du vill vara med och starta upp en?

I så fall får du gärna höra av dig till Anneli Torsfeldt Heikenborn, anneli.t.heikenborn@gmail.com, så hjälper vi till att skapa en SMIL-grupp.

Frågor och utmaningar, både gemensamma och unika.

Att få en stroke mitt i livet, i arbetsför ålder innebär för de flesta en stor omställning, att man ställs inför nya frågor och utmaningar. Många av dom har man gemensamt med alla som får en stroke, medan andra frågor är speciella för de som fått sin stroke i arbetsför ålder.

SMIL finns på Facebook!

För att sprida information om SMIL har medlemmar ur Strokeförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet – SMIL och gå med i gruppen du med! OBS, gruppen är sluten och en medlemsförfrågan måste godkännas av administratörerna. SMIL på Facebook

Titta gärna på filmen om Petra som fick stroke mitt i livet, under inspelningen av Expedition Robinson.