Till innehåll på sidan

Valberedning

Valberedningen utsågs vid Strokeförbundets kongress den 11 juni 2022.

Resultatet blev att utse Ronald Rosengren till ordförande samt Margaretha Dahlberg, Eva Engström Lindevall, Gudrun Hoffmeister och Finn Hedman till ordinarie ledamöter i valberedningen.